Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik nr 6 do Statutu Szkoły

Regulamin Biblioteki
REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły, a także rodzicom oraz współpracuje z innymi bibliotekami.
a) uczniowie
- mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece
- tworzą aktyw biblioteczny
- najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani
- są informowani o aktywności czytelniczej
- uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką
- otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych
- mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych oraz usług kserograficznych
- mają możliwość korzystania z biblioteki podczas ferii zimowych i letnich
- na zajęciach czytelniczych w budynku szkolnym mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego
- uczestniczą w zajęciach bibliotecznych ukierunkowanych przede wszystkim na: poznanie i posługiwanie się r rożnymi rodzajami kartotek i katalogów, umiejętność wyszukiwania informacji na dany temat.

b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły
- mogą złożyć zamówienie na literaturę pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne
- na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć
- korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece
- dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują informację o stanie czytelnictwa w danym miesiącu
- mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych i usług kserograficznych
c) rodzice
- mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece
- wspólnie z bibliotekarzem analizują przeprowadzone ankiety
- mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych i usług kserograficznych
- są informowani o aktywności czytelniczej dzieci
- mają możliwość wypożyczenia WSO, Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły i Szkolnego Programu Wychowawczego
- mogąwypożyczyć ze szkolnej filmoteki kasety z uroczystościami szkolnymi
d) współpraca
- z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Orzyszu:
 lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej
 udział w konkursach poetyckich i plastycznych
 wspólna analiza stanu czytelnictwa
 współpraca w zakresie modernizacji i remontów lokalu biblioteki

- z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie:
 lekcje biblioteczne
 wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych
2. Biblioteka organizuje i przeprowadza działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną w zakresie:
- spotkania z poezją
- konkursy czytelniczo-literackie
- współpraca z wychowawcami przy realizacji Programu Wychowawczego Szkoły
- współudział w organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Mazurach dla uczniów i rodziców
- spotkania z zespołami folklorystycznymi
- promowanie literatury polskiej szczególnie współczesnej
3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek, czasopism i zbiorów specjalnych korzystać można:
- wypożyczając je na miejscu
- czytając lub przeglądając na miejscu
- wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela)
4. Jednorazowo wypożyczyć można 3-5 książek na okres 1 tygodnia. Przeczytane książki powinniśmy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
5. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
6. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej cenie książki zniszczonej lub zgubionej.
7. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
9. Biblioteka czynna jest codziennie.
Data powstania: środa, 25 lut 2004 12:38
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 09:19
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 2991 razy