Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie publikuje sprawozdania finansowe za 2023r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 maj 2024 10:26
Data opublikowania: środa, 22 maj 2024 10:37
Opublikował(a): Jolanta Żuber
Zaakceptował(a): Jolanta Żuber
Artykuł był czytany: 91 razy

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie publikuje sprawozdania finansowe za 2022r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 kwi 2023 10:45
Data opublikowania: wtorek, 18 kwi 2023 10:57
Opublikował(a): Jolanta Żuber
Zaakceptował(a): Jolanta Żuber
Artykuł był czytany: 593 razy

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie publikuje sprawozdania finansowe za 2021r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2022 11:43
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2022 11:51
Opublikował(a): Jolanta Żuber
Zaakceptował(a): Jolanta Żuber
Artykuł był czytany: 971 razy

Sprawozdanie Finansowe za 2020r.

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) oraz . Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie publikuje sprawozdania finansowe za 2020 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 kwi 2021 13:51
Data opublikowania: wtorek, 27 kwi 2021 14:00
Opublikował(a): Jolanta Żuber
Zaakceptował(a): Jolanta Żuber
Artykuł był czytany: 1332 razy

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) oraz . Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie publikuje sprawozdania finansowe za 2019 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 lip 2020 13:59
Data opublikowania: wtorek, 7 lip 2020 14:12
Opublikował(a): Jolanta Żuber
Zaakceptował(a): Jolanta Żuber
Artykuł był czytany: 1725 razy

sprawozdania finansowe za 2018r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 maj 2019 15:16
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 15:21
Opublikował(a): Jolanta Żuber
Zaakceptował(a): Jolanta Żuber
Artykuł był czytany: 2095 razy