Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Współpraca z innymi szkołami

Projekt "Games Without Frontiers"
WSPÓŁPRACA Z INNYMI SZKOŁAMI ROK SZKOLNY 2003/2004

Szkoła w Okartowie jest uczestnikiem projektu „ Games Without Frontiers „

Od czerwca 2003 roku Szkoła Podstawowa w Okartowie bierze udział w realizacji w/w projektu wraz z 4 Społeczną Szkołą Podstawową w Krakowie – koordynatorem projektu oraz trzema partnerskimi Szkołami Podstawowymi z Holandii, Niemiec i Portugalii.

Celem projektu jest stworzenie uczniom biorącym w nim udział szansy poznania innej kultury na szerokim tle historyczno – społecznym.

Uczestnikami projektu i jednocześnie jego twórcami są uczniowie w wieku 9 – 12 lat. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaznajomienie ich z niezwykle ważnym dla dzieci aspektem kultury, jakim jest zabawa. Dzieci, z każdego z uczestniczących w projekcie krajów , opiszą sposób, w jaki spędzają swój wolny czas oraz zabawy swoich rodziców i dziadków . Da to szansę wszelkiego rodzaju porównaniom, zarówno w zakresie różnic jak i podobieństw. Zebrane informacje będą publikowane na stronie internetowej projektu. Ukoronowaniem projektu ma być „ pojedynek na wiedzę” w formie udziału w przygotowanej przez uczestników wszystkich szkół grze planszowej na temat tradycji i kultury każdego z państw oraz quizu internetowego dotyczącego tego samego obszaru wiedzy.

Projekt będzie realizowany przez trzy lata. W tym roku każda ze szkół wysłała do szkół partnerskich informacje o miejscowości, w której się znajduje wraz z pracami plastycznymi dzieci na temat ich miejsca zamieszkania. Prezentacja nadesłanych prac i informacji, w formie wystawy szkolnej, została zorganizowana w ramach obchodów tygodnia Programu Sokrates – Comenius 14 listopada br.
Następnym etapem będzie wysyłanie autoportretów dzieci uczestniczących w projekcie i założenie każdemu dziecku skrzynki adresowej, aby mogło poprzez Internet korespondować z kolegami ze szkół uczestniczących w projekcie.

W styczniu 2004 w Holandii odbyło się spotkanie robocze dwóch nauczycieli z każdej ze szkół w celu wypracowania kwestionariusza, który posłuży do badań gier i zabaw trzech pokoleń w każdym z krajów. Dokonano oceny stopnia realizacji dotychczasowych zadań i przedyskutowano sposoby sprawnego komunikowania się nauczycieli i uczniów szkół partnerskich, aby osiągnąć jak najbardziej satysfakcjonujące efekty. Ponadto zostały wyznaczone zadania na drugi rok realizacji projektu , w którym robocza wizyta nauczycieli odbędzie się w styczniu 2005 r. w szkole niemieckiej ,a w maju tego roku szkoła w Okartowie będzie gościć nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich . Odbędzie się wtedy prezentacja dorobku szkół uczestniczących w projekcie ,jaki zostanie wypracowany w roku szkolnym 2004/2005.

W maju 2004 w Portugalii spotka się po dwóch nauczycieli i dwóch uczniów każdej ze szkół w celu zaprezentowania gry, która zostanie wyłoniona, przy pomocy kwestionariusza, jako najbardziej popularna wśród uczniów każdej ze szkół. W ten sposób dzieci nauczą się gier swoich rówieśników z czterech uczestniczących w projekcie krajów.

Projekt stwarza także okazję do doskonalenia posługiwania się językiem angielskim i stosowania techniki komputerowej.

Niniejszy projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Sokrates – Comenius . Informacje o Programie można uzyskać na stronie internetowej www.socrates.org.pl
Na realizację projektu w roku 2003/2004 Szkole w Okartowie przyznano 5164,00 euro.

Dancewicz Maria
Data powstania: środa, 25 lut 2004 10:16
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 09:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 paź 2005 14:35
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 2074 razy