Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Finansowe za 2020r.

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) oraz . Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie publikuje sprawozdania finansowe za 2020 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 kwi 2021 13:51
Data opublikowania: wtorek, 27 kwi 2021 14:00
Opublikował(a): Jolanta Żuber
Zaakceptował(a): Jolanta Żuber
Artykuł był czytany: 69 razy