Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont dachu na budynku szkoły w Okartowie
Okartowo, dnia 17.08.2004r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Zamawiający : Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego
Adres : ul. Okartowo 22 12-250 Orzysz
telefon (0 87) 425-30-48 fax. . (0 87) 425-30-48
ogłasza przetarg nieograniczony

1. Przedmiot zamówienia :
Remont dachu na budynku szkoły w Okartowie
2. Termin realizacji zamówienia : wrzesień/październik 2004r.
3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można odebrać – Sekretariat Szkoły Podstawowej w Okartowie , 12-250 Orzysz
uprawniona do kontaktu z oferentami – Mirosława Majewska tel. (0 87) 425 30 48
w godz. 800 - 1500
4. Oferty należy składać do dnia 09.09.2004r.. do godziny 1000
w Szkole Podstawowej w Okartowie, sekretariat pok. Nr 8
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09 09.2004r. o godzinie 1200 w siedzibie zamawiającego
6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust 1 pkt 1-10, ust 2 pkt 1-3
7.W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia:
1. cena - 100 %
Data powstania: wtorek, 17 sie 2004 14:31
Data opublikowania: wtorek, 17 sie 2004 14:47
Data przejścia do archiwum: środa, 15 wrz 2004 13:50
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 2148 razy